دوره‌های آموزشی

پارک علم و فناوری همدان، به عنوان یکی از دبیرخانه‌های آموزش‌های تخصصی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد با هدف افزایش توانمندی نیروی انسانی پارک‌ها، مراکز رشد و واحدهای فناور مستقر و ایجاد زمینه های ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های آن‌ها و همچنین تشویق و هدایت افراد خلاق و نوآور از جمله دانشگاهیان و صنعتگران به ایجاد کسب و کارهای نوآورانه و دانش بنیان برگزار می‌نماید.

character sitting on the top of book’s heap