پارک علم و فناوری همدان

براساس تعریف ارائه شده توسط انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری (IASP)، پارک علم و فناوری سازماني است كه هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت پذیری شرکت ها و مؤسساتی است که در محیط پارک فعالیت می‌کنند. برای دستیابی به این هدف، پارک علم و فناوری با مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکت های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد تسهیل می‌نماید.

پارک علم و فناوری همدان به عنوان یک نهاد زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ با هدف توسعه کسب و کارهای نوآورانه در سطح استان همدان آغاز نموده است و در حال حاضر با دارا بودن ۸ مرکز رشد و نوآوری در شهرستان های همدان، ملایر، کبودرآهنگ، رزن، اسدآباد، نهاوند، تویسرکان و شهر لالجین، ۲ مرکز نوآوری دانشگاهی در دانشگاه صنعتی و دانشگاه فنی و حرفه ای همدان و ۱ مرکز رشد تخصصی کشاورزی مشترک با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، در حال ارائه خدمات به کارآفرینان خلاق استان می باشد.