تاریخچه ایده پارک


اولین

1
فناوری اطلاعات، برق و انرژی
۱۳۹۵/۰۳/۰۵

دومین

2
آب و خاک، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۳۹۵/۰۳/۱۰

سومین

3
همدان شهر من
۱۳۹۵/۰۸/۰۵

چهارمین

4
مهندسی مواد، مکانیک و الکترونیک
۱۳۹۵/۰۹/۱۵

پنجمین

5
ایده تا اپلیکیشن
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

ششمین

6
ایده تا اپلیکیشن
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

هفتمین

7
آینده شغلی من
۱۳۹۶/۰۲/۱۷

هشتمین

8
کامپیوتر، برق، مکاترونیک
۱۳۹۶/۰۲/۱۸

نهمین

9
مهندسی پزشکی،تجهیزات واپلیکیشن حوزه سلامت
۱۳۹۶/۰۲/۲۳

دهمین

10
کسب و کار آینده من
۱۳۹۶/۰۲/۲۵

یازدهمین

11
زیست فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۹۶/۰۳/۰۲

دوازدهیمن

12
کسب و کار سبز
۱۳۹۶/۰۸/۳۰

سیزدهیمن

13
کسب و کار فردای من
۱۳۹۶/۰۸/۲۳

چهاردهمین

14
مدیریت شهری
۱۳۹۶/۱۱/۲۵

پانزدهمین

15
کسب و کار ورزشی
۱۳۹۶/۱۲/۰۹

شانزدهمین

16
کسب وکار آموزشی
۱۳۹۷/۰۲/۲۵

هفدهمین

17
مسیر آینده شغلی من
۱۳۹۷/۰۲/۱۸

هجدهمین

18
مهارت های فنی و حرفه ای
۱۳۹۷/۰۲/۲۴