تاریخچه ایده پارک


اولین

1
فناوری اطلاعات، برق و انرژی
۱۳۹۵/۰۳/۰۵

دومین

2
آب و خاک، کشاورزی و صنایع غذایی
۱۳۹۵/۰۳/۱۰

سومین

3
همدان شهر من
۱۳۹۵/۰۸/۰۵

چهارمین

4
مهندسی مواد، مکانیک و الکترونیک
۱۳۹۵/۰۹/۱۵

پنجمین

5
ایده تا اپلیکیشن
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

ششمین

6
ایده تا اپلیکیشن
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

هفتمین

7
آینده شغلی من
۱۳۹۶/۰۲/۱۷

هشتمین

8
کامپیوتر، برق، مکاترونیک
۱۳۹۶/۰۲/۱۸

نهمین

9
مهندسی پزشکی،تجهیزات واپلیکیشن حوزه سلامت
۱۳۹۶/۰۲/۲۳

دهمین

10
کسب و کار آینده من
۱۳۹۶/۰۲/۲۵

یازدهمین

11
زیست فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۹۶/۰۳/۰۲

دوازدهیمن

12
کسب و کار سبز
۱۳۹۶/۰۸/۳۰

سیزدهیمن

13
کسب و کار فردای من
۱۳۹۶/۰۸/۲۳

چهاردهمین

14
مدیریت شهری
۱۳۹۶/۱۱/۲۵

پانزدهمین

15
کسب و کار ورزشی
۱۳۹۶/۱۲/۰۹

شانزدهمین

16
کسب وکار آموزشی
۱۳۹۷/۰۲/۲۵

هفدهمین

17
مسیر آینده شغلی من
۱۳۹۷/۰۲/۱۸

هجدهمین

18
مهارت های فنی و حرفه ای
۱۳۹۷/۰۲/۲۴

نوزدهمین

نسخه ببدو برگزاری رویداد همدان 2018
همدان ۲۰۱۸
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بیستمین

بیستمین ایده پارک
مسیر آینده شغلی من
۱۳۹۷/۰۹/۰۶

بیست و یکمین

21
کسب و کار فردای من
۱۳۹۷/۰۹/۱۴

بیست و دومین

Low
دانش آموزی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷

بیست و سومین

idea23
کسب و کار فردای من
۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بیست و چهارمین

24 idea
کسب و کار فردای من
۱۳۹۷/۱۲/۱۲

بیست و پنجمین

Low
صنایع غذایی، نیازها و نوآوری ها
۱۳۹۷/۱۲/۱۴

بیست و ششمین

idea 26
کسب و کار فردای من
۱۳۹۸/۰۱/۲۸

بیست و هفتمین

Lidea27 ب
کسب و کار خانگی
۱۳۹۸/۰۲/۱۱

بیست و هشتمین

28low
ایده تا کسب وکار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱

بیست و نهمین

28929
باران ایده کسب وکار فردای من
۱۳۹۸/۰۹/۱۷

سی امین

30
رزن، نوآوری، کسب و کار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳