بیستمین ایده پارک

بیستمین ایده پارک با موضوع مسیر آینده شغلی من

مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
تعداد شرکت کنندگان: ۱۵۰ نفر
تعداد ایده‌ پردازان: ۲۶ نفر
منتخبین:
داوران رویداد:
26

تعداد ایده‌ پردازان


150

تعداد شرکت کنندگان


حامی رویداد:

  • فرمانداری شهرستان رزن
  • دانشکده مدیریت و حسابداری شهرستان رزن
  • مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن


زمان برگزاری: ۶ آذر ۱۳۹۷مکان برگزاری: سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری شهرستان رزن